OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Administratorem danych osobowych
Użytkownika udostępnionych za pośrednictwem Serwisu, czyli podmiotem
decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest CustomComplex S.C., Al. Wojska Polskiego 20, Chorzów, NIP 6272752875, (dalej jako Administrator).

Podane przez Użytkownika dane osobowe są
przetwarzane przez Administratora na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a)Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej RODO.

Podanie danych osobowych za pośrednictwem Serwisu jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt z Administratorem biuro@customcomplex.pl, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych w każdym czasie, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika Serwisu w następujących celach:

 1. Komunikacji z Użytkownikiem, w szczególności obsługi reklamacji dotyczących produktów lub usług Administratora;
 2. Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych drogą elektroniczną;
 3. Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych w kontakcie telefonicznym;
 4. Umożliwienia Użytkownikowi przesyłania komentarzy lub opinii dotyczących produktów lub usług Administratora.

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika pozyskane za pośrednictwem Serwisu również w następujących celach:

 1. w celu zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy
  Użytkownikiem a Administratorem oraz obsługi Użytkownika jako klienta
  Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. w celu prowadzenia rozliczeń finansowych z Użytkownikiem będącym
  klientem Administratora tytułem realizacji ewentualnej umowy zawartej
  między stronami, a także ewentualnego dochodzenia roszczeń od
  Użytkownika będącego klientem w ramach prawnie uzasadnionego interesu
  Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz spełnienia
  obowiązków prawnych Administratora wobec organów podatkowych na
  podstawie odrębnych przepisów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 3. w celu realizacji działań marketingowych Administratora w ramach
  prawnie uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1
  lit. f) RODO, a także zgodnie z oświadczeniami woli dotyczącymi
  komunikacji marketingowej złożonymi wobec Administratora. Zgody
  udzielone w zakresie komunikacji marketingowej (np. na przesyłanie
  informacji handlowych drogą elektroniczną lub kontakt telefoniczny w
  celach marketingu bezpośredniego) mogą być wycofane w dowolnym czasie,
  bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
  podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 4. w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora wobec
  Użytkownika określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Więcej informacji dotyczących powyższych celów przetwarzania danych osobowych Użytkownika znajduje się w Polityce prywatności opublikowanej w Serwisie.

Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane przez Administratora podmiotom trzecim.

Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia określonych celów, tj.:

 • przez okres prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub
problemów związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy
kontaktować się z Administratorem pod następującym adresem:
Al. Wojska Polskiego 20, Chorzów, biuro@customcomplex.pl.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod następującym adresem: biuro@customcomplex.pl,

Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.